w kategorii Nasze maszyny

Wypalarki cnc FIRECUT mogą być dodatkowo wyposażone w palnik gazowy, który umożliwia cięcie gazowe stali konstrukcyjnej do 300 mm.

Standardowo nasz palnik do cięcia tlenowego wyposażony jest w Automatyczną Kontrolę Wysokości OHC. Służy ona do utrzymywania stałej odległości między dyszą a blachą w trakcie cięcia. Gwarantuje to wysoką jakość powierzchni cięcia. Aby jeszcze bardziej udoskonalić cięcie gazem, wdrożyliśmy do naszych maszyn system iSD Gas.

CIĘCIE GAZOWE Z INTELIGENTNYM SYSTEMEM iSD GAS

Dzięki iSD Gas (inteligentny system dozowania i przebijania gazem) parametry cięcia gazem są w pełni zintegrowane z biblioteką sterownika CNC. Dodatkową zaletą jest możliwość zapisania zmian wprowadzonych parametrów (np. wynikających ze zmienności gatunkowej blach), w celu ponownego wykorzystania.

System ten pozwala na szybką adaptację maszyny do zmiany technologii cięcia. Parametry cięcia są wysyłane do serwozaworów i na bieżąco kontrolowane podczas całego przebiegu procesu. Proces przebijania w systemie iSD Gas kształtuje właściwą charakterystykę czasowo – ciśnieniową, skorelowaną z ruchem maszyny, co gwarantuje płynne, niezakłócone przebicie materiału. W przypadku cięcia od krawędzi lub po przerwanym procesie można szybko skorzystać z opcji bezrampowego startu cięcia.

Podczas podgrzewania blachy operator maszyny ma możliwość wydłużenia lub skrócenia tego procesu.  System jest zintegrowany z Automatyczną Kontrolą Wysokości OHC oraz może być uzupełniony o automatyczny system zapalania palnika.

Dzięki wyżej wymienionym zaletom proces cięcia gazem staje się jeszcze dokładniejszy i minimalizuje ryzyko powstania ludzkich błędów.