Oferujemy usługę precyzyjnego spawania detali o dużych jak i małych gabarytach. Korzystamy także z robotów spawalniczych, które są w stanie spawać nawet najbardziej skomplikowane elementy. Spawamy metodami:

  • MIG/MAG – spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych/aktywnych elementów metalowych o grubości powyżej 1 mm. Metoda ta służy do łączenia stali konstrukcjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych, a także aluminium i jego stopów.
  • TIG – spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych, materiałów o grubości poniżej 1 mm. Metodą TIG spawa się najczęściej stale wysokostopowe, niskostopowe stale żarowytrzymałe oraz nikiel, aluminium, magnez, miedź i ich stopy.
spawanie